Available courses

S6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

Category: Suvirintojas
 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S-Braižyba

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S3. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiais glaistytais elektrodais;

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Ramunė Masaitytė

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Ramunė Masaitytė

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S4P2 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: VIGANTAS VIZBARAS

S4TP Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Ramunė Masaitytė

S5 Tolerancijos ir techniniai matavimai

Category: Suvirintojas
 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S6 Ekonomika ir verslo pagrindai

Category: Suvirintojas
 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S6. Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S6P Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Andrius Birgiolas

S7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S7P. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Andrius Birgiolas

S7TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Kipras Gužauskas

S8 Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S8TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Kipras Gužauskas

S9 Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Category: Suvirintojas

S9TP Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Kipras Gužauskas