Svetainės skelbimai

(There are no discussion topics yet in this forum)


Available courses

Praktinė gramatika

 • Teacher: DANUTĖ MASLAUSKIENĖ

Meninis metalo apdirbimas

 • Teacher: HENRIKAS GELŪNAS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: DALĖ RUDOKIENĖ

Profesinis fizinis ugdymas

 • Teacher: MINDAUGAS ČERVINSKAS

Profesinė etika

 • Teacher: ROMAS GUOGIS

Techniniai elektroniniai matavimai

Ekonomika ir verslo pagrindai

 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

Technininės kūrybos būrelis

Saugus elgiasys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: DALĖ RUDOKIENĖ

Fizikos modulis

 • Teacher: JUSTINAS EGLYNAS

Techninė braižyba.

 • Teacher: Ramunė Masaitytė

Vėjo energijos elektrinių montavimas

 • Teacher: ALFREDAS PACKEVIČIUS

ATE9 Saulės šilumos kolektorių sistemos montavimas.

 • Teacher: ALFREDAS PACKEVIČIUS

ATE11 Šilumos siurblių montavimas

 • Teacher: VLADAS KAFTANIUKAS

AKR9P Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas

 • Teacher: VIKTORAS ČEPONIS

AKR3 Metalo technologiniai darbai

 • Teacher: Ramunė Masaitytė

AKR4 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

 • Teacher: HENRIKAS GELŪNAS

AKR4 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

 • Teacher: Ramunė Masaitytė

AKR5 Techniniai matavimai ir tolerancijos

 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR6 Automobilių išrinkimas ir surinkimas

 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR6 Ekonomika ir verslo pagrindai

 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR6P Automobilių išrinkimas ir surinkimas

 • Teacher: EGIDIJUS DOBROVOLSKAS

AKR6P Automobilių išrinkimas ir surinkimas

 • Teacher: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR7 Automobilių kėbulo diagnostika

 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR7P Automobilių kėbulo diagnostika

 • Teacher: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR7P Automobilių kėbulo diagnostika

 • Teacher: ALFONSAS ŽIŪKAS

AKR8P Automobilių kėbulo remontas

 • Teacher: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR8P. Automobilių kėbulo remontas

 • Teacher: ALFONSAS ŽIŪKAS

AKR9P Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas

 • Teacher: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR10 Automobilių kėbulo dažymas

 • Teacher: VIKTORAS ČEPONIS

AKR10P Automobilių kėbulo dažymas

 • Teacher: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR11P Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

 • Teacher: ALFONSAS ŽIŪKAS

AKR11P Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

 • Teacher: LINAS VALATKEVIČIUS

Braižyba

 • Teacher: Ramunė Masaitytė

Medžiagotyra

 • Teacher: Povilas Gelažius

Elektros energijos tiekimas

 • Teacher: Povilas Gelažius

Elektros pavaros

 • Teacher: Povilas Gelažius

Elektros varikliai

 • Teacher: Povilas Gelažius

Apšvietimo montavimo darbų technologija

 • Teacher: ALGIRDAS BLAŠKEVIČIUS

Apšvietimo įrenginių remontas ir eksploatacija

 • Teacher: ALGIRDAS BLAŠKEVIČIUS
 • Teacher: Povilas Gelažius

Elektrotechnika

 • Teacher: VIKTORAS BARTAŠIUS

Orlaivių konstrukcinių elementų suvirinimas

 • Teacher: Vidmantas Pauliukevičius

S6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

Category: Suvirintojas
 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S-Braižyba

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S3. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiais glaistytais elektrodais;

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Ramunė Masaitytė

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Ramunė Masaitytė

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S4P2 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: VIGANTAS VIZBARAS

S4TP Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Ramunė Masaitytė

S5 Tolerancijos ir techniniai matavimai

Category: Suvirintojas
 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S6 Ekonomika ir verslo pagrindai

Category: Suvirintojas
 • Teacher: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S6. Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S6P Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Andrius Birgiolas

S7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S7P. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Andrius Birgiolas

S7TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Kipras Gužauskas

S8 Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: DALIA JURONIENĖ

S8TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Kipras Gužauskas

S9 Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Category: Suvirintojas

S9TP Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Category: Suvirintojas
 • Teacher: Kipras Gužauskas

Nacionalinio saugumo modulis

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: Gintautas Matusevicius

Fizika

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: Laima Dzedravicienė

Žmogaus buities ekologija

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: Laima Dzedravicienė

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: ROMAS GUOGIS

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: DANUTĖ MASLAUSKIENĖ

Biologija

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: NIJOLĖ MOLIEJIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: KRISTINA KAROSEVIČIENĖ

Istorija

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: LAIMA PAULĖ

Fizika

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: Povilas Gelažius

Matematika

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: GRAŽINA AUKŠTUOLIENĖ

Fizinis ugdymas

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: MINDAUGAS ČERVINSKAS

Užsienio kalba (rusų k.)

Category: Antras kursas
 • Teacher: KRISTINA KAROSEVIČIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas
 • Teacher: JUDITA JOANA MEIGLAITĖ

Žmogaus buities ekologija

Category: Antras kursas
 • Teacher: Laima Dzedravicienė

Fizinis ugdymas 12

Category: Antras kursas
 • Teacher: MINDAUGAS ČERVINSKAS

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Antras kursas
 • Teacher: ROMAS GUOGIS

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas
 • Teacher: DANUTĖ MASLAUSKIENĖ

Biologija

Category: Antras kursas
 • Teacher: NIJOLĖ MOLIEJIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas
 • Teacher: KRISTINA KAROSEVIČIENĖ

Istorija

Category: Antras kursas
 • Teacher: LAIMA PAULĖ

Fizika

Category: Antras kursas
 • Teacher: Povilas Gelažius

Matematika

Category: Antras kursas
 • Teacher: GRAŽINA AUKŠTUOLIENĖ

Šaltkalvystė

 • Teacher: Evaldas Čižaūskas

Šaltkalvystė

 • Teacher: GINTARAS RAČKAUSKAS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: LORETA INOKAITYTĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: Rima Vyzienė

Suvirinimo technologijos

 • Teacher: MARTYNAS SINKEVIČIUS

Suvirinimo technologija

 • Teacher: ALFONSAS VONŽUTAS

Kelių eismo taisyklės

 • Teacher: REMIGIJUS ŠVOBA

Braižyba

 • Teacher: EGLĖ MIKUTAITIENĖ

Finansinio raštingumo modulis

 • Teacher: ASTA LINKUTĖ

Fizinis ugdymas

 • Teacher: ALGIRDAS ŽADEIKIS

Fizinis ugdymas

 • Teacher: Martynas Gailiunas

AM4.2 Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: EINARAS GAUČAS

AM2.1 Medžiagų mokslas

 • Teacher: ELIGIJUS JONKUS

AM2.5 Tolerancija ir techniniai matavimai

 • Teacher: ARVYDAS SIRTAUTAS

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ROMUALDAS KERINAS

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3. Variklių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AM3.2 Variklių techninė priežiūra ir remontas.(praktika)

 • Teacher: EINARAS GAUČAS

AM3.2 Variklių techninė priežiūra ir remontas.(praktika)

AM3P Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3P. Variklių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ROMUALDAS KERINAS

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas teorija

 • Teacher: VALDAS DŽIAUGYS

AM4. Elektros įrangos priežiūra ir taisymas

 • Teacher: VACIUS VYZAS

AM4.2P Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ARVYDAS SIRTAUTAS

AM4.2P Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: VYGANTAS ZINEVIČIUS

AM5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AM5.1 Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ARVYDAS SIRTAUTAS

AM5.2 Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ROMUALDAS KERINAS

AM6 Važiuoklės TP ir remontas

 • Teacher: EGIDIJUS DAILIDĖ

AM6. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AM6P Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: RAIMONDAS GRUŠECKAS

AM6P. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: SIGITAS ŽUKLIJA

AM8 Transmisijos TP ir remontas

 • Teacher: EGIDIJUS DAILIDĖ

AM8P Transmisijos techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AM8P Transmisijos TP ir remontas

 • Teacher: RAIMONDAS GRUŠECKAS

AM8P Transmisijos TP ir remontas

 • Teacher: SIGITAS ŽUKLIJA

AM9P Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

 • Teacher: RAIMONDAS GRUŠECKAS

MOD 9T Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

AM9T Stabdžių techninė priežiūra ir remontas teorija

 • Teacher: VALDAS DŽIAUGYS

AE2.1 Medžiagų mokslas

 • Teacher: ELIGIJUS JONKUS

AE2.3 Šaltkalvystė

 • Teacher: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE2.6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

 • Teacher: ARVYDAS SIRTAUTAS

AE3. Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ARVYDAS SIRTAUTAS

AE3P Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE3P. Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: EINARAS GAUČAS

AE4. Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas

 • Teacher: VACIUS VYZAS

AE4.2P Automobilių elektros priežiūra ir taisymas

 • Teacher: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE4.2P Automobilių elektros priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ARVYDAS SIRTAUTAS

4 mod Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas praktika

 • Teacher: VALDAS DŽIAUGYS

AE5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AE5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE5.2 OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas.

 • Teacher: EINARAS GAUČAS

AE5P OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE5P. „Otto" variklių maitinimo ir uždegimo sistemų T.P. ir remontas

 • Teacher: ROMUALDAS KERINAS

AE5P. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ROMUALDAS KERINAS

5 mod OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas teorija

 • Teacher: VALDAS DŽIAUGYS

AE6 Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: EGIDIJUS DAILIDĖ

AE6. Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AE7P. Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ROMUALDAS KERINAS

AE8. Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AE8.1 Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: EINARAS GAUČAS

AE8P Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE8P. Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: EINARAS GAUČAS

7 mod T Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas teorija

 • Teacher: VALDAS DŽIAUGYS

AE9T. Automobilių saugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Teacher: VALDAS DŽIAUGYS

Lietuvių kalbos modulis

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: LORETĖ SARAPINIENĖ

Žmogaus buities ekologija

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: Laima Dzedravicienė

Fizika

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: GRAŽINA DAUNORIENĖ

Matematika

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: VILMA KAZLAUSKIENĖ

Matematika

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: Aldona Tunkevičienė

Užsienio kalba (rusų)

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: VIRGINIJA JASIŪNIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: JURGITA URBĖ

Užsienio kalba (rusų)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: LORETA GUDIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: AIDA ŠIRVINSKAITĖ

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: VIOLETA ZABORIENĖ

Istorija

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: VALDONĖ GUDAITIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: LORETĖ SARAPINIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Pirmas kursas
 • Teacher: ILONA SKERSIENĖ

Lietuvių kalbos modulis

Category: Antras kursas
 • Teacher: LORETĖ SARAPINIENĖ

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Antras kursas
 • Teacher: VIOLETA ZABORIENĖ

Žmogaus buities ekologija

Category: Antras kursas
 • Teacher: Laima Dzedravicienė

Fizika

Category: Antras kursas
 • Teacher: GRAŽINA DAUNORIENĖ

Matematika

Category: Antras kursas
 • Teacher: VILMA KAZLAUSKIENĖ

Matematika

Category: Antras kursas
 • Teacher: Aldona Tunkevičienė

Užsienio kalba (rusų)

Category: Antras kursas
 • Teacher: Rima Vyzienė

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas
 • Teacher: VIRGINIJA JASIŪNIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas
 • Teacher: JURGITA URBĖ

Užsienio kalba (rusų)

Category: Antras kursas
 • Teacher: LORETA GUDIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas
 • Teacher: AIDA ŠIRVINSKAITĖ

Istorija

Category: Antras kursas
 • Teacher: VALDONĖ GUDAITIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas
 • Teacher: LORETĖ SARAPINIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas
 • Teacher: ILONA SKERSIENĖ

LE 1.1 Įvadas į profesiją

LE 2.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

LE 2.2 Fizinis ugdymas

LE 2.3 Darbuotojų sauga ir sveikata

LE 3.1 Informacinės transporto sistemos

LE 3.2 Vežėjo ir transporto parinkimas

 • Teacher: RAMUNĖ GRABAUSKIENĖ

LE 3.3 Krovinio ruošimas gabenimui

LE 3.4 Ekspedicija

LE 3.5 Muitinės procedūros. Draudimas

 • Teacher: BIRUTĖ ZAKARAUSKIENĖ

LE 3.6 Transporto teisės pagrindai

 • Teacher: GENĖ RAINIENĖ

LE 3.7 Ypatingų krovinių transportavimas

LE 3.8 Krovinių vežimo dokumentacija

LE 4.1 Asmeninis pardavimas

LE 4.2 Krovinių sandėliavimas

LE 4.3 Gamybos procesai

LE 4.4 Verslo modeliavimas ir organizavimas

LEV 1.1 Įvadas į profesiją

LEV 2.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: DAIVA DEKERIENĖ

LEV 2.2 Fizinis ugdymas

LEV 2.3 Darbuotojų sauga ir sveikata

LEV 3.1 Informacinės transporto sistemos

LEV 3.2 Vežėjo ir transporto parinkimas

 • Teacher: RAMUNĖ GRABAUSKIENĖ

LEV 3.3 Krovinio ruošimas gabenimui

LEV 3.4 Ekspedicija

 • Teacher: VIDA BUDRIKIENĖ