Svetainės skelbimai

(There are no discussion topics yet in this forum)


Available courses

Praktinė gramatika

Meninis metalo apdirbimas

Darbuotojų sauga ir sveikata

Profesinis fizinis ugdymas

Profesinė etika

Techniniai elektroniniai matavimai

Ekonomika ir verslo pagrindai

Technininės kūrybos būrelis

Saugus elgiasys ekstremaliose situacijose

Fizikos modulis

Techninė braižyba.

Vėjo energijos elektrinių montavimas

ATE9 Saulės šilumos kolektorių sistemos montavimas.

ATE11 Šilumos siurblių montavimas

AKR9P Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas

AKR3 Metalo technologiniai darbai

AKR4 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

AKR4 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

AKR5 Techniniai matavimai ir tolerancijos

AKR6 Automobilių išrinkimas ir surinkimas

AKR6 Ekonomika ir verslo pagrindai

AKR6P Automobilių išrinkimas ir surinkimas

AKR6P Automobilių išrinkimas ir surinkimas

AKR7 Automobilių kėbulo diagnostika

AKR7P Automobilių kėbulo diagnostika

AKR7P Automobilių kėbulo diagnostika

AKR8P Automobilių kėbulo remontas

AKR8P. Automobilių kėbulo remontas

AKR9P Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas

AKR10 Automobilių kėbulo dažymas

AKR10P Automobilių kėbulo dažymas

AKR11P Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

AKR11P Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

Braižyba

Medžiagotyra

Elektros energijos tiekimas

Elektros pavaros

Elektros varikliai

Apšvietimo montavimo darbų technologija

Apšvietimo įrenginių remontas ir eksploatacija

Elektrotechnika

Orlaivių konstrukcinių elementų suvirinimas

S6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

Category: Suvirintojas

S-Braižyba

Category: Suvirintojas

S3. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiais glaistytais elektrodais;

Category: Suvirintojas

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S4P2 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S4TP Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S5 Tolerancijos ir techniniai matavimai

Category: Suvirintojas

S5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S6 Ekonomika ir verslo pagrindai

Category: Suvirintojas

S6. Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Category: Suvirintojas

S6P Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Category: Suvirintojas

S7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas

S7P. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas

S7TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Category: Suvirintojas

S8 Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S8TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Category: Suvirintojas

S9 Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Category: Suvirintojas

S9TP Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Category: Suvirintojas

Nacionalinio saugumo modulis

Category: Pirmas kursas

Fizika

Category: Pirmas kursas

Žmogaus buities ekologija

Category: Pirmas kursas

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Pirmas kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Pirmas kursas

Biologija

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas

Istorija

Category: Pirmas kursas

Fizika

Category: Pirmas kursas

Matematika

Category: Pirmas kursas

Fizinis ugdymas

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (rusų k.)

Category: Antras kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas

Žmogaus buities ekologija

Category: Antras kursas

Fizinis ugdymas 12

Category: Antras kursas

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Antras kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas

Biologija

Category: Antras kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas

Istorija

Category: Antras kursas

Fizika

Category: Antras kursas

Matematika

Category: Antras kursas

Šaltkalvystė

Šaltkalvystė

Darbuotojų sauga ir sveikata

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Suvirinimo technologijos

Suvirinimo technologija

Kelių eismo taisyklės

Braižyba

Finansinio raštingumo modulis

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

AM4.2 Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

AM2.1 Medžiagų mokslas

AM2.5 Tolerancija ir techniniai matavimai

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3. Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3.2 Variklių techninė priežiūra ir remontas.(praktika)

AM3.2 Variklių techninė priežiūra ir remontas.(praktika)

AM3P Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3P. Variklių techninė priežiūra ir remontas

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas teorija

AM4. Elektros įrangos priežiūra ir taisymas

AM4.2P Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

AM4.2P Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

AM5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AM5.1 Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

AM5.2 Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

AM6 Važiuoklės TP ir remontas

AM6. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

AM6P Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

AM6P. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

AM8 Transmisijos TP ir remontas

AM8P Transmisijos techninė priežiūra ir remontas

AM8P Transmisijos TP ir remontas

AM8P Transmisijos TP ir remontas

AM9P Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

MOD 9T Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

AM9T Stabdžių techninė priežiūra ir remontas teorija

Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas.

Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas.

Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas.

AE2.1 Medžiagų mokslas

AE2.3 Šaltkalvystė

AE2.6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

AE3. Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE3P Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE3P. Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE4. Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas

AE4.2P Automobilių elektros priežiūra ir taisymas

AE4.2P Automobilių elektros priežiūra ir taisymas

4 mod Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas praktika

AE5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE5.2 OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas.

AE5P OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE5P. „Otto" variklių maitinimo ir uždegimo sistemų T.P. ir remontas

AE5P. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

5 mod OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas teorija

AE6 Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE6. Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE7P. Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE8. Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE8.1 Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE8P Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE8P. Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

7 mod T Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas teorija

AE9T. Automobilių saugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Lietuvių kalbos modulis

Category: Pirmas kursas

Žmogaus buities ekologija

Category: Pirmas kursas

Fizika

Category: Pirmas kursas

Matematika

Category: Pirmas kursas

Matematika

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (rusų)

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (rusų)

Category: Pirmas kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Pirmas kursas

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Pirmas kursas

Istorija

Category: Pirmas kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Pirmas kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Pirmas kursas

Lietuvių kalbos modulis

Category: Antras kursas

Dorinis ugdymas (etika)

Category: Antras kursas

Žmogaus buities ekologija

Category: Antras kursas

Fizika

Category: Antras kursas

Matematika

Category: Antras kursas

Matematika

Category: Antras kursas

Užsienio kalba (rusų)

Category: Antras kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas

Užsienio kalba (rusų)

Category: Antras kursas

Užsienio kalba (anglų)

Category: Antras kursas

Istorija

Category: Antras kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas

Lietuvių kalba ir literatūra

Category: Antras kursas

LE 1.1 Įvadas į profesiją

LE 2.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

LE 2.2 Fizinis ugdymas

LE 2.3 Darbuotojų sauga ir sveikata

LE 3.1 Informacinės transporto sistemos

LE 3.2 Vežėjo ir transporto parinkimas

LE 3.3 Krovinio ruošimas gabenimui

LE 3.4 Ekspedicija

LE 3.5 Muitinės procedūros. Draudimas

LE 3.6 Transporto teisės pagrindai

LE 3.7 Ypatingų krovinių transportavimas

LE 3.8 Krovinių vežimo dokumentacija

LE 4.1 Asmeninis pardavimas

LE 4.2 Krovinių sandėliavimas

LE 4.3 Gamybos procesai

LE 4.4 Verslo modeliavimas ir organizavimas

LEV 1.1 Įvadas į profesiją

LEV 2.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

LEV 2.2 Fizinis ugdymas

LEV 2.3 Darbuotojų sauga ir sveikata

LEV 3.1 Informacinės transporto sistemos