Svetainės skelbimai

(Šiame forume dar nėra diskusijų temų)


Kursai

Praktinė gramatika

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: DANUTĖ MASLAUSKIENĖ

Meninis metalo apdirbimas

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: HENRIKAS GELŪNAS

Darbuotojų sauga ir sveikata

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: DALĖ RUDOKIENĖ

Profesinis fizinis ugdymas

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: MINDAUGAS ČERVINSKAS

Profesinė etika

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: ROMAS GUOGIS

Techniniai elektroniniai matavimai

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius

Ekonomika ir verslo pagrindai

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

Technininės kūrybos būrelis

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius

Saugus elgiasys ekstremaliose situacijose

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: DALĖ RUDOKIENĖ

Fizikos modulis

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: JUSTINAS EGLYNAS

Techninė braižyba.

Kursų kategorija: Mechanikos skyrius
 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

Vėjo energijos elektrinių montavimas

 • Dėstytojas: ALFREDAS PACKEVIČIUS

ATE9 Saulės šilumos kolektorių sistemos montavimas.

 • Dėstytojas: ALFREDAS PACKEVIČIUS

ATE11 Šilumos siurblių montavimas

 • Dėstytojas: VLADAS KAFTANIUKAS

AKR9P Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas

 • Dėstytojas: VIKTORAS ČEPONIS

AKR3 Metalo technologiniai darbai

 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

AKR4 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

 • Dėstytojas: HENRIKAS GELŪNAS

AKR4 Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

AKR5 Techniniai matavimai ir tolerancijos

 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR6 Automobilių išrinkimas ir surinkimas

 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR6 Ekonomika ir verslo pagrindai

 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR6P Automobilių išrinkimas ir surinkimas

 • Dėstytojas: EGIDIJUS DOBROVOLSKAS

AKR6P Automobilių išrinkimas ir surinkimas

 • Dėstytojas: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR7 Automobilių kėbulo diagnostika

 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

AKR7P Automobilių kėbulo diagnostika

 • Dėstytojas: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR7P Automobilių kėbulo diagnostika

 • Dėstytojas: ALFONSAS ŽIŪKAS

AKR8P Automobilių kėbulo remontas

 • Dėstytojas: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR8P. Automobilių kėbulo remontas

 • Dėstytojas: ALFONSAS ŽIŪKAS

AKR9P Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas

 • Dėstytojas: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR10 Automobilių kėbulo dažymas

 • Dėstytojas: VIKTORAS ČEPONIS

AKR10P Automobilių kėbulo dažymas

 • Dėstytojas: LINAS VALATKEVIČIUS

AKR11P Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

 • Dėstytojas: ALFONSAS ŽIŪKAS

AKR11P Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

 • Dėstytojas: LINAS VALATKEVIČIUS

Braižyba

 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

Medžiagotyra

 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Elektros energijos tiekimas

 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Elektros pavaros

 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Elektros varikliai

 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Apšvietimo montavimo darbų technologija

 • Dėstytojas: ALGIRDAS BLAŠKEVIČIUS

Apšvietimo įrenginių remontas ir eksploatacija

 • Dėstytojas: ALGIRDAS BLAŠKEVIČIUS
 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Elektrotechnika

 • Dėstytojas: VIKTORAS BARTAŠIUS

Orlaivių konstrukcinių elementų suvirinimas

Kursų kategorija: Orlaivių mechanikas
 • Dėstytojas: Vidmantas Pauliukevičius

S6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S-Braižyba

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: DALIA JURONIENĖ

S3. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiais glaistytais elektrodais;

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

S4 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: DALIA JURONIENĖ

S4P2 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: VIGANTAS VIZBARAS

S4TP Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Ramunė Masaitytė

S5 Tolerancijos ir techniniai matavimai

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: DALIA JURONIENĖ

S6 Ekonomika ir verslo pagrindai

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: ILONA TAMOŠIŪNIENĖ

S6. Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: DALIA JURONIENĖ

S6P Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Andrius Birgiolas

S7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: DALIA JURONIENĖ

S7P. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Andrius Birgiolas

S7TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Kipras Gužauskas

S8 Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: DALIA JURONIENĖ

S8TP Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Kipras Gužauskas

S9 Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Kursų kategorija: Suvirintojas

S9TP Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams, aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo

Kursų kategorija: Suvirintojas
 • Dėstytojas: Kipras Gužauskas

Nacionalinio saugumo modulis

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: Gintautas Matusevicius

Fizika

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: Laima Dzedravicienė

Žmogaus buities ekologija

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: Laima Dzedravicienė

Dorinis ugdymas (etika)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: ROMAS GUOGIS

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: DANUTĖ MASLAUSKIENĖ

Biologija

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: NIJOLĖ MOLIEJIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: KRISTINA KAROSEVIČIENĖ

Istorija

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: LAIMA PAULĖ

Fizika

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Matematika

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: GRAŽINA AUKŠTUOLIENĖ

Fizinis ugdymas

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: MINDAUGAS ČERVINSKAS

Užsienio kalba (rusų k.)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: KRISTINA KAROSEVIČIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: JUDITA JOANA MEIGLAITĖ

Žmogaus buities ekologija

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: Laima Dzedravicienė

Fizinis ugdymas 12

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: MINDAUGAS ČERVINSKAS

Dorinis ugdymas (etika)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: ROMAS GUOGIS

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: DANUTĖ MASLAUSKIENĖ

Biologija

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: NIJOLĖ MOLIEJIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: KRISTINA KAROSEVIČIENĖ

Istorija

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: LAIMA PAULĖ

Fizika

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: Povilas Gelažius

Matematika

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: GRAŽINA AUKŠTUOLIENĖ

Šaltkalvystė

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: Evaldas Čižaūskas

Šaltkalvystė

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: GINTARAS RAČKAUSKAS

Darbuotojų sauga ir sveikata

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: LORETA INOKAITYTĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: Rima Vyzienė

Suvirinimo technologijos

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: MARTYNAS SINKEVIČIUS

Suvirinimo technologija

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: ALFONSAS VONŽUTAS

Kelių eismo taisyklės

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: REMIGIJUS ŠVOBA

Braižyba

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: EGLĖ MIKUTAITIENĖ

Finansinio raštingumo modulis

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: ASTA LINKUTĖ

Fizinis ugdymas

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: ALGIRDAS ŽADEIKIS

Fizinis ugdymas

Kursų kategorija: Transporto skyrius
 • Dėstytojas: Martynas Gailiunas

AM4.2 Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: EINARAS GAUČAS

AM2.1 Medžiagų mokslas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ELIGIJUS JONKUS

AM2.5 Tolerancija ir techniniai matavimai

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ARVYDAS SIRTAUTAS

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ROMUALDAS KERINAS

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas

AM3. Variklių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AM3.2 Variklių techninė priežiūra ir remontas.(praktika)

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: EINARAS GAUČAS

AM3.2 Variklių techninė priežiūra ir remontas.(praktika)

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas

AM3P Variklių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas

AM3P. Variklių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ROMUALDAS KERINAS

AM3 Variklių techninė priežiūra ir remontas teorija

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: VALDAS DŽIAUGYS

AM4. Elektros įrangos priežiūra ir taisymas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: VACIUS VYZAS

AM4.2P Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ARVYDAS SIRTAUTAS

AM4.2P Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: VYGANTAS ZINEVIČIUS

AM5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas

AM5.1 Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ARVYDAS SIRTAUTAS

AM5.2 Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ROMUALDAS KERINAS

AM6 Važiuoklės TP ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: EGIDIJUS DAILIDĖ

AM6. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AM6P Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: RAIMONDAS GRUŠECKAS

AM6P. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: SIGITAS ŽUKLIJA

AM8 Transmisijos TP ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: EGIDIJUS DAILIDĖ

AM8P Transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AM8P Transmisijos TP ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: RAIMONDAS GRUŠECKAS

AM8P Transmisijos TP ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: SIGITAS ŽUKLIJA

AM9P Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: RAIMONDAS GRUŠECKAS

MOD 9T Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas

AM9T Stabdžių techninė priežiūra ir remontas teorija

Kursų kategorija: Automobilių mechanikas
 • Dėstytojas: VALDAS DŽIAUGYS

AE2.1 Medžiagų mokslas

 • Dėstytojas: ELIGIJUS JONKUS

AE2.3 Šaltkalvystė

 • Dėstytojas: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE2.6. Tolerancijos ir techniniai matavimai

 • Dėstytojas: ARVYDAS SIRTAUTAS

AE3. Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ARVYDAS SIRTAUTAS

AE3P Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE3P. Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: EINARAS GAUČAS

AE4. Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: VACIUS VYZAS

AE4.2P Automobilių elektros priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE4.2P Automobilių elektros priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ARVYDAS SIRTAUTAS

4 mod Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas praktika

 • Dėstytojas: VALDAS DŽIAUGYS

AE5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AE5. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

AE5.2 OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas.

 • Dėstytojas: EINARAS GAUČAS

AE5P OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE5P. „Otto" variklių maitinimo ir uždegimo sistemų T.P. ir remontas

 • Dėstytojas: ROMUALDAS KERINAS

AE5P. OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ROMUALDAS KERINAS

5 mod OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas teorija

 • Dėstytojas: VALDAS DŽIAUGYS

AE6 Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: EGIDIJUS DAILIDĖ

AE6. Automobilio važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AE7P. Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ROMUALDAS KERINAS

AE8. Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: ANATOLIJUS ŠULGINAS

AE8.1 Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: EINARAS GAUČAS

AE8P Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: VISVALDAS ZDANAVIČIUS

AE8P. Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: EINARAS GAUČAS

7 mod T Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas teorija

 • Dėstytojas: VALDAS DŽIAUGYS

AE9T. Automobilių saugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

 • Dėstytojas: VALDAS DŽIAUGYS

Lietuvių kalbos modulis

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: LORETĖ SARAPINIENĖ

Žmogaus buities ekologija

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: Laima Dzedravicienė

Fizika

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: GRAŽINA DAUNORIENĖ

Matematika

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: VILMA KAZLAUSKIENĖ

Matematika

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: Aldona Tunkevičienė

Užsienio kalba (rusų)

Kursų kategorija: Pirmas kursas

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: VIRGINIJA JASIŪNIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: JURGITA URBĖ

Užsienio kalba (rusų)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: LORETA GUDIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: AIDA ŠIRVINSKAITĖ

Dorinis ugdymas (etika)

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: VIOLETA ZABORIENĖ

Istorija

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: VALDONĖ GUDAITIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: LORETĖ SARAPINIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Pirmas kursas
 • Dėstytojas: ILONA SKERSIENĖ

Lietuvių kalbos modulis

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: LORETĖ SARAPINIENĖ

Dorinis ugdymas (etika)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: VIOLETA ZABORIENĖ

Žmogaus buities ekologija

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: Laima Dzedravicienė

Fizika

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: GRAŽINA DAUNORIENĖ

Matematika

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: VILMA KAZLAUSKIENĖ

Matematika

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: Aldona Tunkevičienė

Užsienio kalba (rusų)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: Rima Vyzienė

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: VIRGINIJA JASIŪNIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: JURGITA URBĖ

Užsienio kalba (rusų)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: LORETA GUDIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: AIDA ŠIRVINSKAITĖ

Istorija

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: VALDONĖ GUDAITIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: LORETĖ SARAPINIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Kursų kategorija: Antras kursas
 • Dėstytojas: ILONA SKERSIENĖ

LE 1.1 Įvadas į profesiją

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 2.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 2.2 Fizinis ugdymas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 2.3 Darbuotojų sauga ir sveikata

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 3.1 Informacinės transporto sistemos

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 3.2 Vežėjo ir transporto parinkimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius
 • Dėstytojas: RAMUNĖ GRABAUSKIENĖ

LE 3.3 Krovinio ruošimas gabenimui

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 3.4 Ekspedicija

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 3.5 Muitinės procedūros. Draudimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius
 • Dėstytojas: BIRUTĖ ZAKARAUSKIENĖ

LE 3.6 Transporto teisės pagrindai

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius
 • Dėstytojas: GENĖ RAINIENĖ

LE 3.7 Ypatingų krovinių transportavimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 3.8 Krovinių vežimo dokumentacija

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 4.1 Asmeninis pardavimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 4.2 Krovinių sandėliavimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 4.3 Gamybos procesai

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LE 4.4 Verslo modeliavimas ir organizavimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LEV 1.1 Įvadas į profesiją

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LEV 2.1 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius
 • Dėstytojas: DAIVA DEKERIENĖ

LEV 2.2 Fizinis ugdymas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LEV 2.3 Darbuotojų sauga ir sveikata

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LEV 3.1 Informacinės transporto sistemos

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LEV 3.2 Vežėjo ir transporto parinkimas

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius
 • Dėstytojas: RAMUNĖ GRABAUSKIENĖ

LEV 3.3 Krovinio ruošimas gabenimui

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius

LEV 3.4 Ekspedicija

Kursų kategorija: Logistai ekspeditorius
 • Dėstytojas: VIDA BUDRIKIENĖ